Köp- och leveransvillkor

Här finns våra köpvillkor för privatperson och företag.

  1. Allmänt
  2. Priser och betalning
  3. Fraktsätt och speditörer
  4. Leveranser
  5. Försening
  6. Avbokning
  7. Ångerrätt och retur
  8. Återbetalning
  9. Ej uthämtade paket
  10. Reklamation
  11. Tvist
  12. Presentkort
  13. Personuppgifter

1. Allmänt

livsinspiration.com säljer varor och tjänster med leverans inom Norden.

Beställningar tas enbart emot via livsinspiration.com. För att du skall känna dig trygg i ditt köp är du alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om din beställning.

Efter att ha beställt från livsinspiration.com förbinder du dig att bevaka din inkorg då all kommunikation rörande din order sker via mail. 

Livsinspiration förbehåller sig rätten att stryka en beställning om särskilda skäl föreligger. Livsinspiration reserverar sig för slutförsäljning, förseningar, tekniska problem, framflyttning av utgivningsdatum och felaktig artikelinformation.

Faktura på din beställda produkt/vara skickas till din mail från Frilans Finans med betalning inom 10 dagar. Alla varor, produkter och tjänster skickas efter att första faktura betalats in. Om du valt delbetalning betals resterande fakturor i slutet av varje månad. Fakturor för delbetalning har betalning inom 30 dagar.

Om du valt månadsmedlemskap och väljer att avsluta ditt medlemskap tas samtliga kurser bort från ditt konto. Uppsägning måste ske senast den 20.e i månaden. Sker uppsägning efter detta skickas bindande faktura för ytterligare en månad.  

2. Priser och betalning

Priserna på våra varor anges i svenska kronor inklusive moms. Vi följer Skatteverkets tabell för momssatser.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering. Priset som var aktuellt vid ditt beställningstillfälle är det som gäller oavsett om priset går upp eller ned efteråt.

Livsinspiration och InnerVoice samarbetar med Frilans Finans för att kunna erbjuda dig som kund alternativa betalmetoder. Oavsett betalsätt hanteras alla betalningar av Frilans Finans och du väljer mellan fakturabetalning, delbetalning, samt swishbetalning. Faktura mailas ut av Frilans Finans i samband med att din beställning gjorts. Varan eller den tjänst du beställt skickas när betalning inkommit. Första fakturan har en förfallotid på 10 dagar. Resterande fakturor vid avbetalning har en förfallotid på 30 dagar med betalning i slutet av varje månad. 

3. Fraktsätt och speditörer

Kostnaden för respektive fraktsätt för varor framgår i kassan. Hos Livsinspiration kan du välja mellan följande fraktsätt:

Leverans till ombud
Paketet levereras till närmaste utlämningsställe. Du kan även aktivt välja ett specifikt utlä dagarmningsställe som du föredrar genom att klicka på Välj. Mottagaren behöver kunna uppvisa giltig legitimation.

Standardleverans
Standardleverans skickas som varubrev med PostNord och levereras vid din dörr eller brevlåda. Större försändelser skickas som paket till ditt närmaste postnord ombud. Mottagaren behöver kunna uppvisa giltig legitimation.

Direktleverans digitala böcker Skickas till din mail efter betalning av ditt köp inom 24 timmar.

** Leverans sker i enlighet med de uppgifter som anges vid beställningstillfället. Du som kund har därför ett ansvar att ange korrekta uppgifter. Om leverans skett enligt avtal men det visar sig att uppgifterna inte är korrekta, är det utom Livsinspirations ansvar.

Direktleverans digitala kurser Skickas till din mail efter betalning av ditt köp inom 24 timmar. Du kommer att få två mail efter ditt köp med uppgifter om var du hittar ditt inlogg, användarnamn, lösenord och information. 

När du fått dina mail kan du komma igång direkt med din kurs. Du kommer att få tillgång till en kursportal där din/ dina kurser finns samlade. Du kommer till din kurs genom att logga in på kursportalen som du får i ditt mail. 

4. Leveranser

Den totala leveranstiden är beroende på av hur snart du betalar in din första faktura. Vi pacjar dina varor, skickar din kurs eller e-bok så snart betalning inkommit till oss. Av miljöskäl och god service försöker vi alltid att samleverera din beställning.

Dina digitala böcker levereras direkt efter betalning och finns tillgängliga för nedladdning i det mail som kommer till dig. Vi rekommenderar att alltid ladda ned en backup av alla digitala böcker, eftersom de kan utgå ur sortimentet eller av annan anledning försvinna från hemsidan. 

5. Försening

Vi gör vårt bästa för att leverera så fort som möjligt, men ibland kan förseningar uppstå. Vi garanterar därför inte leverans till en viss dag och reserverar oss alltid för förseningar. Vid en försening skickas information till dig via mail. Du har rätt att häva köpet i de fall förseningen är av väsentlig betydelse för dig som kund. Vi reserverar oss rätten att avboka din beställning om det uppstår problematik med leveranser till oss eller problem med betalningen.

Vid oförutsedda händelser som ligger utanför vår kontroll, Force Majeure, (såsom krig, naturkatastrof, strejk, brand eller utebliven leverans från vår underleverantör) ansvarar Livsinspiration inte för förseningarna.

6. Avbokning

Varor som finns att beställa är varor som finns i lager hos oss eller vår leverantör. Vi garanterar dock aldrig leverans till en viss dag och reserverar oss alltid för slutförsäljning. Tar en vara slut hos oss eller de leverantörer vi samarbetar med avbokas den från din beställning och levereras inte vid en senare tidpunkt. Vid avbokning skickas den informationen till dig via mail.

Om du valt månadsmedlemskap och väljer att avsluta ditt medlemskap tas samtliga kurser bort från ditt konto. Uppsägning måste ske senast den 20.e i månaden. Sker uppsägning efter detta skickas bindande faktura för ytterligare en månad.  

7. Ångerrätt och retur

Företag och offentlig verksamhet omfattas inte av ånger- och returrätten. För avtalskunder gäller villkor för ångerrätt och retur utifrån respektive avtal.

Som kund har du 14 dagars ångerrätt (räknat från att du mottagit varan) enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. 

Om du vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta, kontakta oss här eller använd Konsumentverkets standardformulär .

Följande varor undantas från ångerrätten och kan inte returneras:

- Nedladdningsbara produkter, e-böcker, vägledning och coachning; då de på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas

- Digitala kurser då de är en direkt tillgång till produkterna. Ångerrätt kan åberopas inom 6 dagar på digital kurs om kursen ej betalats in ännu och du inte fått tillgång till din kurs (räknas från den dag första faktura skickas). Om ångerrätten används krediteras fakturan för kursen och istället skickas en faktura för administrationsavgift.

För digitala kurser över en kostnad av 4000kr skrivs även ett skriftligt avtal på tjänsten som levereras mellan Livsinspiration, Frilans Finans och kund. Frilans Finans kommer därmed att stå för juridisk ansvarig för avtalet.

Returnerar du en oanvänd vara med eventuellt tillhörande etiketter och förpackning inom 14 dagar återbetalas hela beloppet. Om varans kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kan avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning komma att göras.

Du betalar själv för returen tillbaka. 

Lägg varan i dess originalförpackning (om den hade någon). Det är viktigt att du förpackar varan med ett yttre emballage så att originalförpackningen är skyddad. Bifoga en kopia på orderbekräftelsen eller liknande där ordernummer och kunduppgifter framgår. Saknas den informationen i paketet kan vi inte se att returen kommer från dig. Spara alltid kvitto och sändningsnummer som styrker returen tills dess att returen är mottagen av oss.

Returadress:
Elisabeth Halme
Stadsgårdsvägen 1c
462 32 Vänersborg

För att byta din vara mot en annan returnerar du enligt våra returvillkor och beställer sedan den vara du vill ha istället.

8. Återbetalning

Är beställningen redan betald kontaktar Frilans Finans dig för återbetalning av återstående belopp. Återbetalning sker utan dröjsmål (normalt inom några dagar) från att Livsinspiration erhållit varan i retur.

Är fakturan inte betald rekommenderar vi att du rapporterar en retur till Frilans Finans för att undvika eventuell påminnelseavgift under tiden det tar för oss att motta och hantera din retur.

När vi har registrerat returen justeras beloppet och Frilans skickar dig en uppdaterad faktura via mail. 

9. Ej uthämtade paket

För ej uthämtade brev eller paket debiterar vi dig för våra kostnader för frakt, returfrakt, administration och hantering, för närvarande 149 kr.

10. Reklamation

När du som kund hämtar ut eller tar emot din beställning ska du omgående kontrollera att emballaget är helt och att innehållet är helt och fungerande. Reklamationsrätten omfattar endast ursprungliga fel och inte t.ex fel orsakade av normalt slitage. Reklamation sker via mail till livsinspirationth@gmail.com. Bifoga alltid bilder, information om när felet upptäcktes samt utförlig beskrivning av felet. Du som kund har möjlighet att välja på att få felet avhjälpt, en omleverans av varan alternativt ett återköp. För att vi ska kunna genomföra en omleverans krävs det att aktuell vara finns tillgänglig. Vid godkänd reklamation bekostar Livsinspiration kostnaden för returfrakt. Reklamation till Livsinspiration ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom en månad.

11. Tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd med vår kundservice. Om tvisten kvarstår tillämpar Livsinspiration tillsammans med Frilans Finans alternativ tvistlösning. Det innebär att om du som konsument har ett krav som Livsinspiration eller Frilans Finans avslår har du möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. 

12. Presentkort

Via livsinspiration.com säljs både tryckta och digitala presentkort i olika valörer. Presentkort som är köpta på livsinspiration.com är giltiga enbart på livsinspiration.com. När ett presentkort passerat giltighetsdatumet är det förbrukat och kan inte förnyas. Presentkort gäller ej som betalmedel för köp av nya presentkort. Betalning sker med faktura.

13. Personuppgifter

Det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg när du handlar hos oss. Här kan du läsa om hur vi hanterar och skyddar personuppgifter

Om du beställt åt en annan mottagare utan dennes vetskap kan vi komma att lämna ut ditt förnamn och efternamn för att mottagaren ska känna sig trygg i att hämta ut beställningen.

För frågor kring innebörden av ovanstående eller tillvägagångssätt vid reklamationer, transportskador eller annat, kontakta oss här.

Köp- och leveransvillkoren uppdaterades senast den: 10 Januari 2023


14. Medlemskap

För månadsmedlemmar gäller automatisk förnyelse varje månad.

Uppsägning sker via mail senast den 20.e i månaden för att inga nya fakturor skall skickas ut.

Om du valt månadsmedlemskap och väljer att avsluta ditt medlemskap tas samtliga kurser bort från ditt konto. Uppsägning måste ske senast den 20.e i månaden. Sker uppsägning efter detta skickas bindande faktura för ytterligare en månad.